Belkereskedelmi információkk
Külkereskedelmi információkk
Befektetési információkk
Hirdetések
ELŐFIZETŐI
infokommunikációs szolgáltatás
MEGRENDELÉSE


Alulírott megrendelem az Önök által kínált infokommunikációs szolgáltatást, az alábbi feltételekkel:
 1. A megrendelt szolgáltatás a következ? funkciók ellátását tegye lehet?vé:
 • A szolgáltatás járuljon hozzá, hogy az igénybe vett új eszközökkel és módszerekkel marketing munkánk színvonala és hatékonysága számottev?en javuljon.

 • Az általunk feladott és hasznosított információkkal üzleti kapcsolataink és üzleti lehet?ségeink jelent?sen b?vüljön.

 • Segítse el? termékeink/szolgáltatásaink bevezetését, értékesítését a belföldi és a nemzetközi piacokon egyaránt.

 • Tegye lehet?vé a használaton kívüli eszközök, gépek, berendezések ingatlanok értékesítését, bérbe adását.

 • Tegye lehet?vé üzleti- és befektet? partnerek felkutatását.

 • Járuljon hozzá, hogy b?vüljenek beszerzési forrásaink.

 • Amennyiben szükségessé válik, segítse üzletrészek eladását, vételét.
 1. A szolgáltatás nyújtásával összefügg? konkrét igényeink:
2.1   Tegye lehet?vé, hogy a BUSINESS Infoparkon és a különböz? szakosított üzleti portálokon, valamint ajánló piactereken valamennyi publikált adatbázist használhassuk.

2.2 Tegye lehet?vé, hogy üzleti információink feladása szükség szerinti, azaz korlátlan gyakorisággal történhessen.

2.3    Legyenek biztosítottak az információk feladásához szükséges feladási linkek-, oldalak, a közlés id?tartamának és az elérhet?ségi címek rögzítésének lehet?ségével.

2.4 Tegye lehet?vé, hogy az információk külföldre kommunikáló üzleti portálon angol nyelv? közlések is megjelenjenek.

2.5   Biztosítsa, hogy közvetlenül hozzá férjünk más el?fizet?k ajánlataihoz, keresleteihez.

2.6  Tegye lehet?vé, hogy a feladott üzleti információk azonosítási számáról értesüljünk.

2.7 Tegyék lehet?vé, hogy a feladott üzleti információk közlését a rendszeresített keres?kkel és a megismert azonosító számmal gyorsan tudjuk ellen?rizni.

2.8   Biztosítsa, hogy a feladott üzleti információk közzétételére 24 órán belül sor kerüljön.

2.9 Tegye lehet?vé, hogy az el?fizet?k és az üzleti portálok látogatóit keres?k, és online ügyfélszolgálat, valamint "SÚGÓ" támogassa.
 1. A Szolgáltató által felajánlott ajándék szolgáltatásokra vonatkozó El?fizet?i igények:
3.1 El?fizet? igényli, hogy a Szolgáltató ingyenesen nyújtott honlap hirdetési szolgáltatással látogatókat közvetítsen vállalkozásunk honlapjára, vagy annak fontos portáljára.

3.2 El?fizet? igényli, hogy az általa feladott üzleti információkat a Szolgáltató üzleti - és link hirdetésként is kommunikálja az Üzleti SIKER Hirdet?n és a különböz? üzleti portálokon, valamint ajánló piactereken.

3.3 El?fizet? igényli, hogy az általa megadott kulcstermékeket/szolgáltatásokat a Szolgáltató folyamatosan kínálja a Kereskedelmi Központ ajánló piacterein és a vev?k ajánlat kéréseit ingyenesen továbbítsa az El?fizet?nek.
 1. Megrendel?re, mint El?fizet?re vonatkozó külön megállapodások
4.1  El?fizet? tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató igényli a megrendel? ingyenes regisztrációját, a www.adatbank.hu üzleti portálon.

4.2  El?fizet? megérti, hogy a tömeges információ feladásokra tekintettel a Szolgáltatónak korlátoznia kell az információk terjedelmét.

4.3 El?fizet? tudomásul veszi, hogy az eljárások egyszer?sítése érdekében a Szolgáltató nem rendszeresített JELSZÓ használatot, helyette bizalommal kezeli az el?fizet?k feladásait és a kapcsolódó magatartásait.

4.4  Az El?fizet? tudomásul veszi, hogy egy-egy üzleti információ módosítása csak a teljes módosított üzleti információ ismételt feladásával lehetséges, amely ez által el?re sorolt pozícióba kerül.

4.5  El?fizet? vállalja, hogy a szolgáltatás színvonalának fejlesztését észrevételeivel és javaslataival folyamatosan segíti.
 1. Az EL?FIZETÉSRE vonatkozó megállapodások
5.1 El?fizet? figyelembe veszi, hogy az el?fizetési díj - a választott el?fizetési id?tartamtól függ?en - eltér? napi költség kihatással jár. A Szolgáltató által meghatározott alternatívák szerint az éves el?fizetés költség kihatása naponta 200 Ft., a félévesnek 250 Ft., míg a negyedéves el?fizetésnek 300 Ft. költség kihatása van.

5.2 El?fizet? a Szolgáltató által felajánlott alternatívák közül, az általa megjelölt id?tartamra kíván el?fizetni:
Éves el?fizetés
br. 32.000Ft.
Féléves el?fizetés
br. 18.000 Ft.
Negyedéves el?fizetés
br. 9.000Ft.
5.3 El?fizet? vállalja, hogy a Szolgáltató ennek megfelel?en kiállított számláját 5 napon belül kiegyenlíti.

5.4 El?fizet? tudomásul veszi, hogy a megrendelés továbbítása után jogosult az aktuális üzleti információit feladni, miközben tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató azokat csak a díjfizetést követ? 24 órán belül teszi közzé.

5.5 El?fizet? tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az el?fizetési díjon felül - a közzétett üzleti információkkal elért konkrét üzleti eredményre hivatkozva - nem jogosult sikerdíjra vonatkozó számlát kibocsájtani.
 1. El?fizet? a szolgáltatás megrendelése el?tt kötelezi magát arra, hogy a megrendelés továbbítása el?tt megismeri a Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatóját.
A * -gal jelölt mez?k kitöltése kötelez?!
Megrendel? (cég) neve: *
Adószám:
(Céges megrendeléskor kötelez? kitölteni)
Számlázási cím: *
Email: *
Telefon:
 
Id?tartam:
Éves
br. 32.000 Ft.
Féléves
br. 18.000 Ft.
Negyedéves
br. 9.000 Ft.

aláírás *
A fenti feltételekkel az infokommunikációra vonatkozó el?fizet?i szolgáltatást
Minden jog fenntartva! ©
SZEN-ISOTRADE Gazdaságfejlesztő és Befektetésszervező Kft.
szeniso@szeniso.hu, marketingbrokercenter@szeniso.eu